Skip to content

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

Provozovatel

Brněnské pivní lázně, s.r.o.

Za divadlem 587/4

602 00 Brno – střed

IČ: 09110992

 

Předmět VOP

Brněnské pivní lázně vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb klientům, upravující a vymezující jejich práva a povinnosti.

Popis služeb

Infrasauna

Infrasauna je umístěna ve stejných prostorách, ve kterých jsou modřínové vany. Infrasauna funguje na principu dvouvlnného infračerveného záření. Délka procedury je 20 – 25 minut.

Pivní koupel

Pivní lázeň probíhá v originálních modřínových vanách. Koupel je obohacena o ingredience potřebných pro výrobu piva. Koupel v pivní lázni trvá 20 – 25 minut. Součástí pivní koupele je neomezená konzumace ležáku Pilsner Urquell. Po ukončení koupele má klient k dispozici lehátko určené k odpočinku nebo přejde do masérské místnosti na masáž nebo zábal.

Bylinný parní box

bylinný parní box je vyroben ze sibiřského cedru a ve spojení s parním generátorem je určen pro relaxační a rehabilitační postupy. Teplota uvnitř zařízení je od 40 – 47 stupňů Celsia s maximální vlhkostí, kde dochází k napařování celého těla.

Objednávání služeb

Na webových stránkách

Online objednávka služeb probíhá na adrese: www.brnenskepivnilazne.cz. K úhradě objednávky realizované na webových stránkách je možné využít platební bránu RB nebo bankovním převodem.

Telefonické objednávky

Služby v Brněnských pivních lázních je možné dále objednat i na telefonních číslech +420739011339 a +420728867354. Na základě telefonické rezervace je klientovi odesláno potvrzení objednávky. Telefonickou objednávku je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem. Objednávka se považuje za dokončenou a platnou až po připsání úhrady na účet společnosti

 Potvrzení objednávky – voucher

 Po uhrazení objednávky obdrží klient voucher, který slouží jako doklad úspěšného objednání služeb.

Provozní doba

Lázně mají otvírací dobu středa a čtvrtek 12-20hod, pátek a sobota 10-22h. Dvakrát v měsíci je sanitární den.

V případě, že se provozovatel rozhodne upravit otevírací dobu, zavazuje se o této změně informovat klienty prostřednictvím svých webových stránek.

Pravidla procedury

Klienti by se měli dostavit na proceduru nejpozději 10 minut před jejím začátkem. V případě pozdního příchodu nemají klienti nárok na prodloužení délky procedury ani na finanční kompenzaci.

Před započetím procedury předloží klient personálu recepce pivních lázní voucher, kterým prokáže objednání a uhrazení objednaných služeb. Klienti se zavazují dbát instrukcí personálu pivních lázní a to zejména instrukcí, týkajících se bezpečnosti v průběhu pivní koupele a pobytu v infrasauně.

 

 V průběhu infrasauny a pivní lázně je zakázáno:

Pohybovat se mimo vymezený prostorách

Kouřit, užívat drogy a rozdělávat oheň

Realizovat aktivity znamenající ohrožení na zdraví či životě jek svém tak osob pohybujících se prostoru pivních lázní.

Manipulovat, přesouvat či jinak poškozovat vnitřní zařízení pivních lázní

Odnášet věci spadající do vnitřního zařízení a majetku pivních lázní

Vstupovat do prostoru technického zázemí.

Nedodržovat pokyny obsluhy a mimo rozsah řádu pivních lázní

Povinnosti klienta

Klienti mají právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle uhrazené objednávky.

Klienti mají povinnosti dodržovat stanovený program procedury a dodržovat pravidla procedury, stanovené v těchto VOP.

V případě, že ser procedury zúčastní klient mladší 18 let, je mu zakázáno požívat v průběhu procedury alkoholické nápoje, bez ohledu na to, zda je konzumace alkoholu součástí

objednaných služeb.

Klient je povinen na vyžádání provozovatele prokázat před začátkem procedury svůj věk, a to prostřednictvím OP, ŘP, pasu, či jiného průkazu totožnosti. V případě nadměrného znečištění prostor je klient povinen uhradit náklady na úklid a sanaci prostor v částce 1.800,- Kč.

Povinnosti provozovatele

Provozovatel má povinnost evidovat o klientech pouze osobní údaje, které jsou bezpodmínečně nutné k identifikaci klienta v souvislosti s poskytováním služeb a pro účely vystavení daňového dokladu.

Pokud je poskytovatel nucen provést změnu v rozsahu služeb, či termínu jejich plánovaného poskytnutí, má klient právo stornovat objednávku. V tomto případě má nárok na vrácení

100 % doposud uhrazené ceny objednávky.

Klient má právo stornování objednávky, nejpozději však 14 dní před plánovaným termínem objednané procedury. V tomto případě má klient právo na vrácení 100 % již uhrazené ceny.

Zdravotní rizika a doporučení

Zdravotní rizika koupele v pivní lázni

Pivní lázně nejsou vhodné pro osoby s vysokým krevním tlakem, po operacích srdce, těhotné ženy od 3 měsíců těhotenství a děti do 15 let. Kardiakům je doporučeno konzultovat návštěvu lázní se svým lékařem.

Zdravotní rizika užití infrasauny

Pobyt v infrasauně není vhodný u pacientů s léčbou adrenalinem, systémovým lupus erytematosus nebo sklerózou multiplex. Používání infrasauny není dále vhodné pro těhotné ženy a klienty s tělními implantáty.

Reklamace

Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Brněnskými pivními lázněmi prokazatelně nižší, než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká klientovi právo na reklamaci. Klient je povinen uplatnit své požadavky a nedostatky bez zbytečného odkladu tak, aby mohly být ihned odstraněny. Pokud není možné tyto nedostatky napravit, vystaví klient a pracovník lázní písemnou reklamaci.

Závěrečná ustanovení

Brněnské pivní lázně, s.r.o. mají právo Všeobecné obchodní podmínky měnit a aktualizovat. Aktuální podoba VOP je vždy zveřejněna na webových stránkách www.brnenskepivnilazne.cz

 

Napište nám 

logo_krivky

Brněnské pivní lázně, s.r.o.

Za Divadlem 587/4
602 00 Brno

IČO: 09110992
DIČ: CZ09110992

tel.: +420 728 867 354
email: info@brnenskepivnilazne.cz

pá, so 10–22
ne, po, út Zavřeno
st, čt 12–20

VOP a GDPR

Odběr novinek

Brněnské pivní lázně s.r.o. ©JKTech IT Solutions s.r.o.